Rektyfikacja
Rektyfikacja Podtorzy

Wykonujemy  nowe podtorza suwnicowe oraz modernizujemy już istniejące, które wymagają korekty bądź wymiany. Usługi w tym zakresie to:

 • pomiary geodezyjne przed przystąpieniem do prac
 • stworzenie dokumentacji technicznej
 • prace zgodne z założeniami
 • pomiary geodezyjne po wykonaniu usługi
 • odbiór torowiska przez UDT

Prowadzimy również sprzedaż kompletnych systemów mocowania szyny do podłoża oraz sprzedaż samej szyny podsuwnicowej.

 • gwarantujemy pewne mocowanie szyny do podłoża,
 • wydłużamy okres eksploatacji szyn podsuwnicowych,
 • wydłużamy trwałość kół jezdnych suwnicy i mechanizmów jazdy,
 • umożliwiamy łatwą regulację ułożenia szyn w czasie montażu i eksploatacji,
 • umożliwiamy łatwą wymianę szyn,
 • zmniejszamy tarcie między szyną a podłożem,
 • znacznie redukujemy naprężenia w konstrukcji wsporczej szyny,
 • redukujemy poziom hałasu oraz tłumi drgania i wibracje, co poprawia komfort pracy suwnicy,

 

Efekty powyższych prac przyczyniają się do znacznego obniżenia kosztów eksploatacji i konserwacji torowiska.