Platformy
Platformy Załadowcze

  • montaż nowych i używanych platform,
  • przygotowanie  dokumentacji rejestracyjnej,
  • wykonywanie niezbędnych napraw, przed zgłoszeniem do rejestracji w UDT,
  • prowadzenie prac konserwacyjnych, w okresie eksploatacji urządzenia.