Suwnice
Suwnice i Elektrowciągi

Opieka konserwatorska i naprawy bieżące suwnic i elektrowciągów:

 • konserwacja, przeglądy, usuwanie usterek,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • przygotowanie urządzeń do odbiorów UDT.

Remonty , modernizacje suwnic i torów jezdnych:

 • systemy zasilań  (szynoprzewody, firanki kablowe),
 • systemy napędów  (motoreduktory, falowniki),
 • wymiana kompletnych wózków na suwnicach dwubelkowych,
 • rektyfikacja torów podsuwnicowych,
 • regeneracja wciągników i wciągarek,
 • dostosowywanie urządzeń dźwigowych do wymagań dyrektywy maszynowej

Usługi doradcze:

 • doradztwo techniczne,
 • ekspertyzy,
 • pomiary,
 • odtwarzanie dokumentacji.